36è Concurs de màscares

22 /01/23 | Actualitat

36è Concurs de màscares convocatòria 2023

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi tothom qui ho sol·liciti i que sigui més gran de 4 anys, segons les categories següents:
Categoria A: De 4 a 9 anys. Categoria B: De 10 a 15 anys Categoria C: De 16 anys en endavant.

FORMA DE PARTICIPACIÓ
1. Cada participant podrà presentar una màscara d’una única obra original que no hagi pres part en cap altre concurs.

2. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram (en el cas dels menors d’edat, els tutors legals) amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). En cas de no tenir-ne, es pot enviar una fotografia al correu de l’escola concurs@artedra.net juntament amb la butlleta de participació, i serà publicada al perfil d’Instagram @edradisseny.

3. Els participants hauran de:
– Fer una màscara.
– Realitzar una fotografia de la màscara posada sobre el rostre d’alguna persona que permeti identificar i veure bé la màscara. Veure la imatge d’exemple.


– Penjar i etiquetar la fotografia amb el hashtag #36concursdemascares i @edradisseny a Instagram.
– Enviar la butlleta de participació omplerta al correu concurs@artedra.net. La podeu trobar a https://artedra.net/web/images/pdf/butlleta35concurs.pdf

4. Un cop identificades les fotografies a la xarxa d’Instagram i les butlletes d’inscripció, les obres seran enumerades mitjançant el número de registre. Es consideraran entregades les obres que estiguin etiquetades amb el hastag del concurs i si s’ha rebut correctament la butlleta de participació al correu indicat anteriorment.
Les màscares hauran de tenir forats pels ulls.

CALENDARI
5. Les obres es lliuraran online a través d’una fotografia penjada i etiquetada amb el hashtag #35concursdemascares i @edradisseny a Instagram, o enviant la imatge juntament amb la butlleta de participació. La butlleta de participació s’enviarà omplerta al correu concurs@artedra.net.

I també presencialment a la Consergeria de l’Edifici Escardívol (carrer de Joaquim Blume, 28) de dilluns 6 a divendres 10 de febrer, de 9.00 a 21.00 h. on seran identificades mitjançant el número de registre. Les obres de totes les categories hauran de dur una baga perquè es puguin penjar a la paret i, preferiblement, les màscares hauran de tenir forats pels ulls.

6. El termini de presentació de les obres es tancarà el divendres, dia 10 de febrer de 2023, a les 21.00 h.

PREMIS
7. S’atorgaran els premis següents:

Modalitat individual
Categoria A
La pedagogia de l’escola ens ha fet veure que els nens i les nenes d’aquestes edats no entenen el fet de no guanyar. És per això que volem premiar-los a tots. Tots els participants d’aquesta categoria tindran un premi sorpresa.
Categoria B
1r premi: material artístic per valor de 70 €
Accèssit: material artístic per valor de 30 €
Categoria C
1r premi: material artístic per valor de 100 € i un taller a escollir durant un trimestre.
Accèssit: material artístic per valor de 75 €

L’escola preveu, si el jurat ho considera, entregar i atorgar un accèssit especial a qualsevol de les categories a les màscares que surtin dels paràmetres usuals (gran format, col·lectives, digitals…).

Tots els premis tenen una validesa màxima de tres mesos des de la data de l’entrega de premis. Passat aquest temps, no es podrà fer efectiu el premi.

8. El jurat estarà integrat per un membre de l’Associació +e, dos persones vinculades al món artístic i un professor de l’escola edRa que actuarà com a secretari.

9. Es valorarà la creativitat i la qualitat tècnica de les obres.

10. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable i es podrà declarar desert en qualsevol categoria. Es farà públic el Dijous gras, 16 de febrer de 2023, a les 19.30 h a través d’una retransmissió en directe des de l’escola a través del nostre canal d’Instagram (@edradisseny).

11. Totes les obres presentades formaran part d’un arxiu d’imatges que elaborarà l’organització del concurs. Les obres s’exposaran al canal d’Instagram, Facebook i Youtube. I quedaran exposades a l’espai expositiu Pepa de Haro, des del dijous 16 de febrer de 2023 al divendres 3 de març de 2023.

12. Els primers premis quedaran en propietat dels Tallers d’Art de l’escola edRa amb tots els drets d’edició.

13. L’organització establirà les mesures que consideri oportunes per al bon funcionament i la conservació de les obres presentades. Les obres no premiades s’hauran de recollir a la Consergeria de l’Edifici Escardívol, des del dimarts 7 de març al divendres 17 de març de 16.00 a 21.00 h. Les obres que no es recullin en aquest termini quedaran en possessió del centre, i en un plaç de 2 mesos des de la finalització de l’exposició l’escola no és compromet a guardar-les mes enllà d’aquest temps.

14. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases, del veredicte i de les decisions del jurat.