Equip

Equip

Actualment les persones que estem directament involucrades en la gestió, organització i funcionament de l’escola ens organitzem de la manera següent:

Direcció

Director: Candi Casadevall
Cap d’estudis: Laura Micaló
Secretaria acadèmica: Manu Martí

Tràmits i gestions

Administrativa: Carmen Mut

Coordinacions d'estudis

Coordinació pedagògica, coeducació, convivència i benestar de l’alumnat: Gemma
Miralles
CFGS Gràfica publicitària:
Jaume Ferrer
CFGS Interiorisme: Laura Micaló
CFGM Gràfic interactiu: Fortià Baqués
CFGM Serigrafia: Isabel Sabaté
Tallers d’Art: Jorge Vicente

Tutories

CFGS Gràfica Publicitària 1er: Xavi Gallego
CFGM Gràfic interactiu 1er: Albert Jimeno
CFGM Gràfic interactiu 2n: Marta Calvó
CFGM Serigrafia 1er: Gemma Miralles
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració 1er: Isabel Sabaté
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració 2on: Lisa Marrani
Tutor FCT: Montse Ollé​

Coordinacions tècniques

Tecnologia: Candi Casadevall
Comunicació: Marta Calvó
Pràctiques en empreses: Montse Ollé
Exposicions: Jorge Vicente​

Col·laboradors/res tècnics i tècniques

Tecnologia: Xavi Gallego, Fortià Baqués i Jaume Ferrer
Comunicació: Mayje Álvarez, Ana Puerto, Jorge Vicente
Pràctiques en empreses: Manu Martí

Professorat

Mayje Álvarez
Fortià Baqués
Ariadna Benavides
Marta Calvó
Candi Casadevall
Merche Coronado
Jaume Ferrer
Xavier Gallego
Albert Jimeno
Lisa Marrani
Manu Martí
Pol Martínez
Joel Martínez
Xavi Medina
Laura Micaló
Gemma Miralles
Montse Ollé
Ana Puerto
Isabel Sabaté
Jorge Vicente