Associació +e

Associació +e

L’Associó +e és un projecte dels estudiants i ex-estudiants de l’escola edRa que col·labora i dóna suport a l’escola per dur a terme projectes vinculats a Rubí i activitats dels cicles formatius i de tallers. És un eix fonamental i vehiculador de la continuïtat a la formació dels nostres estudiants.