CFGM Producte Gràfic interactiu

Estudia CFGM en Producte Gràfic Interactiu

Informació i pla d’estudis

Titulació

 • Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu.
 • Família professional de Comunicació gràfica i audiovisual.
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny
 • 1.600 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • 200 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers.

Què pots fer després?

Quan supereu aquest cicle formatiu obteniu un títol de tècnic o tècnica, que us permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés)
 • al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
  • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
  • Ús de programari, llenguatges i entorns de treball d’edició web i multimèdia.
  • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador i la realització dels elements gràfics en un projecte de comunicació gràfica interactiva.

Com pots accedir al cicle?

Accés directe
Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:
Títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny.
Títol de tècnic o tècnica de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.
Títol i acreditació que permeti l’exempció de la prova específica de grau superior.
Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics (plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 
Accés amb prova específica d’accés
Per accedir-hi, han de fer la part específica de la prova d’accés les persones que:
tenen un títol de graduat o graduada en ESO o equivalents, establerts legalment;
han superat la prova d’accés al grau mitjà de formació professional.
Si s’està cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no es disposa de les qualificacions corresponents, es pot fer la inscripció a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, cal d’acreditar que s’ha obtingut la titulació acadèmica.
 
Persones sense requisits acadèmics
Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau mitjà; per poder-la fer han de tenir 17 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.
 
Informació important de les proves d’accés
Les proves específiques i generals tenen un calendari independent de la preinscripció i matrícula.
Abans de la preinscripció i matrícula al centre cal fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).
Et recomanem que consultis l’apartat de proves d’accés per ampliar informació.

Organització

 • Tutor/a de primer curs: Montse Ollé
 • Tutor/a de segon curs: Fortià Baqués
 • Tutor/a de pràctiques en empresa: Montse Ollé
 • Coordinadors/es de cicle: Manu Martí

Pla d'estudis

 • M1: Anglès tècnic (66 h)
  professorat: Anna Coch
 • M2: Dibuix artístic (99 h)
  professorat: Gemma Miralles
 • M3: Dibuix tècnic (66 h)
  professorat: Manu Martí
 • M4: Edició web (271 h)
  professorat: Marta Calvó, Jaume Ferrer
 • M5: Tipografia (99 h)
  professorat: Fortià Baqués, Marta Calvó, Juan Miguel Fernández
 • M6: Fonaments de disseny gràfic (99 h)
  professorat: Xavier Medina i Juan Miguel Fernández
 • M7: Formació i orientació laboral (66 h)
  professorat: Montse Ollé
 • M8: Història del disseny gràfic (66 h)
  professorat: Isabel Sabaté
 • M9: Mitjans informàtics (99 h)
  professorat: Eduard Blanch, Laura Micaló, Gemma Miralles, Isabel Sabaté
 • M10: Multimèdia (271 h)
  professorat: Fortià Baqués i Laura Micaló
 • M11: Obra final (66 h)
  professorat: Candi Casadevall i Fortià Baqués
 • M12: Volum (99 h)
  professorat: Manu Martí i Laura Micaló
 • M13: Projectes (33 h)
  professorat: Xavier Medina i Fortià Baqués
 • Formació en centre de treball (FCT) (200 h)

Durant el segon any acadèmic, passaràss un període de formació en un centre de treball on prendràs contacte amb el món professional i adquiriràs experiència en condicions de treball reals fora de l’entorn educatiu. Aquesta experiència es considera imprescindible per completar la formació com a futur professional. L’EDRA facilita convenis de pràctiques amb empreses locals i en alguns casos també de l’estranger. Durant el període de FCT pactaràs amb el centre de treball i amb el tutor de pràctiques de l’EDRA la temporització i tasques a realitzar, et faran el seguiment i finalment avaluaran el resultat. Consulta la normativa del centre i l’apartat de pràctiques per conèixer el procediment amb més detall.

Matrícula

Podeu consultar el període de preinscripció aquest enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.