3X2 Batxillerat Artístic + APGI

3×2 Bat art + APGI

El curs 2021-2022, l’IES La Serreta i l’Escola d’Art i Disseny de Rubí amplien la seva oferta formativa amb una doble titulació de Batxillerat Artístic i CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu.

Podeu consultar tota la informació oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat AQUÍ.

Informació i pla d’estudis

En què consisteix?

Escollir aquesta modalitat ofereix la possibilitat d’aconseguir dues titulacions en tres anys. En els dos primers, l’alumnat obté el títol del CFGM de Gràfica Interactiva i en el tercer curs, el de Batxillerat d’Arts.

Aquest itinerari es fa possible amb l’equivalència entre mòduls i matèries establerts entre el Cicle formatiu de grau mitjà de Gràfica interactiva d’edRa i el Batxillerat d’Arts de l’IES La Serreta.

Funcionament del 3x2, 3 cursos i 2 titulacions:

  • 1r curs _ 4 Mòduls de primer de Batxillerat artístic i 7 mòduls de primer de GM d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu. 
  • 2n curs_ 5 Mòduls de primer de Batxillerat artístic i 6 mòduls de segon de GM d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu. S’obté la titulació del grau mitjà.
  • 3r curs_ 8 mòduls de segon de Batxillerat . S’obté la titulació de Batxillerat d’arts.

Com pots accedir al cicle?

Hauràs de fer una prova d’accés (part comuna i part específica). Per fer-la et caldrà tenir com a mínim 17 anys l’any en què fas la prova. Si ja tens el títol de l’ESO només et caldrà superar la part específica de la prova. Et recomanem que consultis l’apartat de proves d’accés per ampliar informació.

Què pots fer després?

  • Pots accedir directament a un cicle de grau superior, a estudis artístics superiors de disseny o conservació de béns culturals, o bé a un grau universitari (superant les PAU).
  • Pots anar al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
    • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
    • Ús de programari, llenguatges i entorns de treball d’edició web i multimèdia. Interpretació de les especificacions d’un dissenyador i la realització dels elements gràfics en un projecte de comunicació gràfica interactiva.

La organització i el Pla d’estudis són els propis de cada titulació. Mireu detalls AQUÍ. 

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.