Secretaria

Horaris de secretaria

Seguint les indicacions i instruccions de les autoritats competents, continuem donant prioritat a l’atenció telefònica (93 588 70 00, ext. 6381) o via correu electrònic.
Si necessiteu fer algun tràmit de manera presencial us demanem concertar cita prèvia a:

Atenció a Cicles Formatius – Laura Huguet – lah@ajrubi.cat – 93 588 70 00 (ext. 6381)
Atenció a Tallers i Seminaris – Carmen Mut – cml@ajrubi.cat – 93 588 70 00 (ext. 6382)


Horari d’atenció:
Matins de 9.00 a 13.00h de dilluns a divendres i tardes de 16.00 a 19.00h de dilluns a dijous.

Requisits d’accés a cicles

Per poder matricular-se als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, cal superar unes proves d’accés. Aquestes proves varien en funció de si es tracta d’un cicle de Grau Superior o de Grau Mitjà, i de si l’estudiant té requisits acadèmics o no.

Grau mitjà:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Grau superior:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Beques i ajuts

Per a sol·licitar beques o ajudes econòmiques podeu consultar el següent enllaç de Departament d’Educació de la Generaloitat de Catalunya:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Documentació acadèmica

Aquí podeu trobar alguns documents relatius a tràmits que podeu fer a l’escola:

CALENDARI ESCOLAR 2021-2022 (PDF 446 KB)

PLA D’OBERTURA DE CENTRE 2021-22 (PDF 170 KB)

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID alumnat, majors d’edat 
(PDF 834 KB)
Cal omplir, signar i entregar el 1er dia d’entrada al centre.

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID alumnat, menors d’edat (PDF 754 KB)
Cal omplir, signar i entregar el 1er dia d’entrada al centre.

RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ (PDF 1,7 MB)

BUTLLETA MATRÍCULA (PDF 86 KB)

Contacta
amb nosaltres

12 + 1 =