Secretaria

Horaris de secretaria

 
DE SETEMBRE A JUNY:
Matins de dimarts i dijous de 10 a 13h
Matins de dilluns, dimecres i divendres amb cita concertada prèviament (*)
Tardes de dilluns a dijous de 16 a 19h
 
JULIOL: Horari intensiu als matins. Es recomana concertar cita (*)
 
AGOST: Tancat per vacances
 
(*) Consultes i peticions de cites concertades – info@artedra.net – 93 588 77 02

Requisits d’accés a cicles

Per poder matricular-se als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, cal superar unes proves d’accés. Aquestes proves varien en funció de si es tracta d’un cicle de Grau Superior o de Grau Mitjà, i de si l’estudiant té requisits acadèmics o no.

 

Grau mitjà:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Grau superior:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Beques i ajuts

Per a sol·licitar beques o ajudes econòmiques podeu consultar el següent enllaç de Departament d’Educació de la Generaloitat de Catalunya:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Documentació acadèmica

Aquí podeu trobar alguns documents relatius a tràmits que podeu fer a l’escola: