Pràctiques

Pràctiques

Per tal de facilitar l’emprenedoria, des dels cicles d’arts plàstiques i disseny apostem per una formació basada en projectes i casos reals. Als graus mitjans (Serigrafia artística i producte gràfic interactiu) els estudiants treballen a partir d’encàrrecs professionals o de projectes que simulen les condicions de treball d’un estudi de disseny. Al grau superior (Disseny d’interiors) es potencia i es valora la participació dels estudiants en concursos de disseny i els viatges de formació a l’estranger. En tots els cicles des del mòdul de Formació i orientació laboral els estudiants experimenten amb simulacions de creació d’empreses.

Els cicles d’arts plàstiques i disseny inclouen un període de pràctiques en empresa (el que es coneix com a FCT: Formació al Centre de Treball). La durada mínima del període de pràctiques varia segons es tracti d’un cicle de Grau Superior o de Grau Mitjà (consulteu la informació específica de cada cicle al menú principal de cicles).  El contacte amb l’empresa el pot facilitar l’escola o bé l’estudiant. L’escola, l’empresa i l’estudiant signen un conveni que compromet a totes tres parts a respectar un horari i un pla de treball consensuat prèviament. Per saber més coses sobre les pràctiques consulteu la normativa interna del centre.

Pràctiques a l’estranger

Els estudiants dels cicles d’arts plàstiques i disseny que ho desitgin poden sol·licitar passar el període de pràctiques en una empresa a l’estranger (els països amb els quals hem establert convenis fins ara han estat Holanda i el Regne Unit, però poden variar cada curs). Atesa la complexitat logística de fer pràctiques a l’estranger el nombre de places és limitat i està sotmès a les circumstàncies canviants de cada curs. L’escola estudiarà cada cas i acceptarà o rebutjarà les sol·licituds en funció del domini de llengües estrangeres que demostri l’estudiant, del seu expedient acadèmic i de la disponibilitat d’empreses amb les quals establir convenis. Cal tenir present que els estudiants perceben els ajuts de l’administració per fer pràctiques a l’estranger amb posterioritat a l’estada i prèvia justificació de les despeses, per la qual cosa els estudiant han d’avançar l’import de la seva estada i responsabilitzar-se de demanar i conservar els justificants corresponents (títols de transport, tiquets de compra, rebuts, factures…). Consulteu l’apartat Erasmus per ampliar informació i conèixer el protocol.