3X2 CGFS Gràfica publicitària + Audiovisual

3×2 GFGS Publicitària + Audiovisual

El curs 2023-2024 engeguem un programa 3×2 en graus superiors que permetrà obtenir la doble titulació de Gràfic Publicitària i de Gràfica Audiovisual.

Podeu consultar tota la informació oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat AQUÍ.

Informació i pla d’estudis

En què consisteix?

Escollir aquesta modalitat ofereix la possibilitat d’aconseguir dues titulacions en tres anys. En els dos primers, l’alumnat obté el títol del CFGS de Gràfica Publicitària i en el tercer curs, el de Gràfica Audiovisual.

Funcionament del 3x2, 3 cursos i 2 titulacions:

 • 1r curs: Mòduls comuns a Gràfica Publicitària i a Gràfica Audiovisual
 • 2n curs: Mòduls específics i Formació en centre de treball de Gràfica Publicitària
 • 3r curs: Mòduls específics i Formació en centre de treball de Gràfica Audiovisual

Com pots accedir al programa?

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d’altres

 • Títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d’accés
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Títol superior (diplomatura) d’arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés als Cicles de grau superior amb prova específica d’accés

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin

 • Títol de batxiller
 • Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
 • Qui ha superat la prova d’accés a grau superior de formació professional

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

Important

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.
Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).

Et recomanem que consultis l’apartat de proves d’accés per ampliar informació.

L’organització i el Pla d’estudis són els propis de cada titulació:
Mireu detalls de Gràfica Publicitària AQUÍ.
Mireu detalls de Gràfica Audiovisual AQUÍ.

Què pots fer després?

 • Pots accedir directament a un cicle de grau superior, a estudis artístics superiors de disseny o conservació de béns culturals, o bé a un grau universitari (superant les PAU).
 • Pots anar al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
  • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
  • Ús de programari, llenguatges i entorns de treball d’edició web i multimèdia. Interpretació de les especificacions d’un dissenyador i la realització dels elements gràfics en un projecte de comunicació gràfica interactiva.

La organització i el Pla d’estudis són els propis de cada titulació. Mireu detalls AQUÍ. 

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.