3X2 CGFS Gràfica publicitària + Audiovisual

3×2 GFGS Publicitària + Audiovisual

El curs 2023-2024 engeguem un programa 3×2 en graus superiors que permetrà obtenir la doble titulació de Gràfic Publicitària i de Gràfica Audiovisual.

Podeu consultar tota la informació oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat AQUÍ.

Informació i pla d’estudis

En què consisteix?

Escollir aquesta modalitat ofereix la possibilitat d’aconseguir dues titulacions en tres anys. En els dos primers, l’alumnat obté el títol del CFGS de Gràfica Publicitària i en el tercer curs, el de Gràfica Audiovisual.

Funcionament del 3x2, 3 cursos i 2 titulacions:

 • 1r curs: Mòduls comuns a Gràfica Publicitària i a Gràfica Audiovisual
 • 2n curs: Mòduls específics i Formació en centre de treball de Gràfica Publicitària
 • 3r curs: Mòduls específics i Formació en centre de treball de Gràfica Audiovisual

Com pots accedir al programa?

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d’altres

 • Títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Títol de batxiller d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d’accés
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Títol superior (diplomatura) d’arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés als Cicles de grau superior amb prova específica d’accés

Han de realitzar la part específica de la prova d’accés les persones que tinguin

 • Títol de batxiller
 • Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
 • Qui ha superat la prova d’accés a grau superior de formació professional

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics poden accedir als cicles d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment.

Important

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.
Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d’accés (general o específica).

Et recomanem que consultis l’apartat de proves d’accés per ampliar informació.

L’organització i el Pla d’estudis són els propis de cada titulació:
Mireu detalls de Gràfica Publicitària AQUÍ.
Mireu detalls de Gràfica Audiovisual AQUÍ.

Què pots fer després?

 • Pots accedir directament a un cicle de grau superior, a estudis artístics superiors de disseny o conservació de béns culturals, o bé a un grau universitari (superant les PAU).
 • Pots anar al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
  • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
  • Ús de programari, llenguatges i entorns de treball d’edició web i multimèdia. Interpretació de les especificacions d’un dissenyador i la realització dels elements gràfics en un projecte de comunicació gràfica interactiva.

La organització i el Pla d’estudis són els propis de cada titulació. Mireu detalls AQUÍ. 

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Contacta
amb nosaltres

15 + 6 =