Làmpares impressora 3D

Amb alguns alumnes de PIDO, des de l’assignatura de Tecnologia, hem dedicat unes setmanes al disseny i producció de 3 làmpades.

Aquestes són fetes de dos materials: llistons de fusta de 5x8mm de secció per a les arestes i plàstic PLA per a les unions que són impresses amb la impressora 3D de l’escola.

Per al disseny de l’objecte parteixen de formes geomètriques, que dibuixen amb els programes informàtics coneguts a lliure el·lecció. Uns alumnes han optat per l’autoCAD i altres per l’Sketch Up.
Han hagut de dissenyar i modelar les unions, amb el requisit d’optimitzar el material i de no superar els 5cm de diàmetre. A classe se’ls ha explicat com guardar els diferents arxius i configurar-los per enviar a la impressora i ser impressos en 3D.

Han estat forçes hores d’impressió 3D: 8.00h per làmpara.