Pixy puppet

Els alumnes de primer del CFGM en producte gràfic interactiu han acabat el curs fent un prototip representant diverses escenes d’una pel·lícula mitjançant un teatre de titelles virtual basat en un sistema de tracking (seguiment) del color.

Un dels objectius ha estat aprendre d’una forma aplicada els principis bàsics del mapeig basat en visió artificial: recuperació de dades procedents d’una càmera i transformacions visuals a temps real basades en paràmetres. També han practicar la narrativa augmentada digitalment: guió d’interacció, comportaments del sistema, accions de l’usuari, creació de personatges i d’ambientacions, execució en viu.

Per a realitzar aquest projecte s’ha utilitzat la Pixy Cam, una càmera que permet un tracking (seguiment de color) de múltiples marques de color molt eficient perquè és processat directament al maquinari de la càmera, i aquesta envia al PC via Arduino les dades ja calculades de posició, etc… de cada marca detectada.

S’ha treballat amb un llenguatge de programació anomenat Processing. És l’entorn en el que desenvoluparem els comportaments visuals i/sonors del teatre de titelles.

S’han creat equips de treball entre els alumnes i has realitzat les següents tasques: història, guió, edició i generació de recursos gràficxs i sonors, prototipar i representar el projecte final.