Scaperoom

Els alumnes de segon del CFGM en producte gràfic interactiu han acabat el curs 2018-2019 dissenyant i produïnt una experiència interactiva a partir de la creació d’un scaperoom. Per a realitzar-lo han intervingut diferents mòduls:

 • A Multimèdia, s’han creat els elements gràfics i sons del projecte al mòdul de multimèdia
 • A Volum, s’han creat els elements físics,
 • A Web, s’ha produït una pàgina web resul del concepte de l’scaperoom.
 • I Obra Final, s’ha tutoritzat tot el projecte

La instal·lació consistia en una triple retro projecció sobre 3 parets d’un cub de 2,5×2,5×2,5 metres, que contenia una sèrie de punts de detecció interactiva sobre elements físics fets de poliestirè. Cada scaperoom tenia una estètica i una mecànica determinada, que s’anava resolent a través de petites proves i d’uns elements físics que interactuaven com a punts de detecció que feien canviar la projeccció de les diferents parets, fins arribar al final de l’experiència.

 • El projecte tenia diversos elements comuns:
 • Un cub, espai tancat per tres parets regulars de 2,5×2,5 metres on es retro projectaven els vídeos interactius.
 • Projecte amb programa MAPMAPPER que organitzava els diferents estats del sistema.
 • elements físics amb un un circuït amb punts de detecció personalitzats.
 • Gràfics, vídeos i sons personalitzats per a cada història
 • Peces de detecció personalitzades.
 • Placa MAKEY-MAKEY

S’han creat equips de treball entre els alumnes i has realitzat les següents tasques: història, guió, edició i generació de recursos gràfics i sonors, prototipar i representar el projecte final.