La formació en art i disseny té una importància crucial en la societat actual. L’expressió artística i la capacitat de disseny tenen el poder de comunicar missatges i generar un impacte significatiu en el món que ens envolta. L’art i el disseny no només són formes d’expressió personal, sinó que també tenen una influència social i cultural.

És en aquest context que l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa) emergeix com una institució que promou la formació en aquests àmbits, impulsant la creativitat i la sensibilitat en els seus alumnes.

Els beneficis dels estudis d’art i disseny

La formació en art ofereix als estudiants les eines i les habilitats per explorar la seva creativitat i expressar emocions i idees de manera visual. A través de les diferents formes d’art com la pintura, l’escultura, la fotografia o la dansa, els artistes i dissenyadors poden transmetre missatges profunds i provocar reaccions en els espectadors. L’art és una eina per abordar temes socials, polítics o ambientals, i pot generar un canvi i una reflexió en la societat.

D’altra banda, la formació en disseny permet als estudiants desenvolupar la capacitat de crear solucions funcionals i estètiques als problemes quotidians. Els dissenyadors treballen en àmbits com el disseny gràfic, el disseny de producte, el disseny d’interiors i molt més. Els seus treballs tenen un impacte directe en la forma en què interactuem amb els objectes, els espais i els mitjans de comunicació. Un bon disseny pot millorar la nostra vida quotidiana i crear experiències significatives.

La formació en art i disseny és fonamental perquè els estudiants desenvolupin habilitats creatives i crítiques que els permetin comunicar missatges i generar un impacte en la societat. Aquesta formació no només ajuda a enriquir la cultura i l’estètica, sinó que també pot generar canvis positius en el món que ens envolta. És essencial donar suport a aquestes disciplines i fomentar la seva presència en els programes educatius i en la societat en general.

l’edRa: Una escola d’art interdisciplinària

L’edRa és un centre d’ensenyament públic associat a l’EAD. L’objectiu de l’escola és dinamitzar situacions d’aprenentatge en l’àmbit de l’art i el disseny per a tota la comunitat.

Els principis pedagògics de l’edRa es basen en la interdisciplinarietat, connectant diferents àrees d’expertesa per abordar els reptes del món laboral actual. Es promou la importància de la comunitat com a xarxa de treball col·lectiu, generant béns comuns i fomentant la cooperació i l’aprenentatge col·lectiu.

Es facilita la implicació, l’autonomia, la responsabilitat i les competències dels alumnes, equilibrant els coneixements tècnics i humanístics, i fomentant la comunicació oral i escrita, així com l’autonomia tecnològica.

L’edRa fomenta una relació estreta amb l’empresa i la comunitat, amb projectes que vinculen els alumnes amb el món social, cultural i productiu, creant noves oportunitats per donar a conèixer les capacitats del centre i connectar-se amb l’entorn.

Estudia disseny a l’edRa

La formació en art i disseny és essencial per abordar els reptes i les demandes de la societat actual. A través de l’expressió artística i el poder del disseny, podem transformar el món i generar un impacte significatiu en el nostre entorn. No deixis passar l’oportunitat de descobrir el teu potencial creatiu i expressar-te a través de l’art i el disseny.

Si estàs interessat en la formació en art i disseny, t’animem a conèixer més sobre l’Escola d’Art i Disseny de Rubí i tot el que ofereix. Demana’ns informació i coneix de prop el nostre compromís amb la creativitat, la innovació i l’expressió artística.