8 motius per estudiar un 3×2 a l’edRa

31 /03/23 | Actualitat

Coneixes el programa del 3×2 de l’edRa? Permet combinar dos cicles d’educació superior i obtenir els dos títols en només 3 anys. Aquest mètode no només agilitza l’ensenyament, sinó que també dota a l’alumnat d’amplis coneixements i experiència que li serà de gran valor en la posterior carrera professional. 

La missió d’edRa és oferir una experiència educativa en art i disseny a l’alumnat. A través de mètodes d’ensenyament innovadors dinamitzem les oportunitats d’aprenentatge, permetent a les persones explorar idees estimulants tant intel·lectualment com artísticament. L’escola s’esforça per promoure la creativitat, inspirant a nois i noies de totes les edats a desenvolupar solucions originals a reptes artístics i a ampliar les seves habilitats.

A partir del curs 23-24 el programa 3×2 es podrà cursar en dos camps: 3×2 CFGS Publicitària + Audiovisual i 3×2 Batxillerat artístic + CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu. En el primer cas, el primer any, els nois i noies cursaran les assignatures comunes de les dues titulacions i els dos últims anys escolliran les assignatures optatives.

En el cas del 3×2 de Batxillerat Artístic + APGI, els dos primers anys, cursaran assignatures del grau mitjà i batxillerat, el segon any, acabaran el grau mitjà i, el tercer any, obtindran el títol de batxillerat.

Per què has d’estudiar un 3×2 a l’edRa

Hi ha molts motius per estudiar el 3×2 a l’edRa, però te’n donem 8 principals:

Compromís amb l’alumnat: l’escola es regeix per tres principis: calidesa, exigència, i atenció a la diversitat del grup i dels estudiants. 

Preus públics: els cursos tenen uns preus assequibles i competitius.

Flexibilitat i adaptació: impulsem l’autonomia i la flexibilitat al nostre alumnat per facilitar la seva adaptació a la societat i al món laboral tan canviant actualment.

Continuïtat: l’escola té una línia educativa que engloba diversos nivells d’estudis, la qual permet a l’estudiant continuar la seva formació al mateix centre.

Pràctiques i inserció laboral: durant els seus estudis els alumnes poden realitzar pràctiques en empreses per millorar les seves habilitats i per fer un primer tast del món laboral. En la majoria de casos aquestes pràctiques acaben esdevenint oportunitats laborals.

Certificació ERASMUS+: Els nois i noies de l’edRa tenen la possibilitat d’accedir al programa ERASMUS+, una xarxa d’estades formatives a l’estranger, que els permet enriquir la seva experiència educativa i vital.

Teixit associatiu: l’edRa col·labora amb l’Associació +e, un projecte d’alumnat i exalumnat que promociona la continua formació dels estudiants amb la realització de projectes vinculats a Rubí i activitats dels cicles formatius i tallers.

A l’edRa basem el nostre projecte educatiu en la interdisciplinarietat. Vivim en un món en constant canvi i preparem a l’alumnat perquè pugui gestionar-lo.

Estàs interessat en els 3×2 de l’escola? Demana’ns informació i comença els teus estudis artístics a l’edRa!